Toksyczny smog działkowy

Zarząd ROD im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św. przypomina, że Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. wprowadził (§ 68 pkt 5) całkowity zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Działkowcy powinni mieć świadomość, że spalając cokolwiek na działce, mimo wyraźnego zakazu, łamią przepisy i działają nie tylko na własną szkodę, ale przede wszystkim na szkodę całej społeczności działkowej. Zabrania się w ROD stwarzania zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów (§ 59 regulaminu) i naruszania zasad współżycia społecznego (§ 9 ust. 2 pkt 9). O zakazie spalania i jego konsekwencjach informują nas także kodeksy: wykroczeń i cywilny oraz ustawa       o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest założenie kompostownika. Zgodnie z § 42 regulaminu działkowiec ma obowiązek kompostować pochodzące z działki części roślin.

W wyniku spalania śmieci do gleby, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: „Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”.

Dzień Działkowca

Zarząd ROD im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św. ma zaszczyt zaprosić działkowców na uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia Ogrodu ”Róża” połączone z Dniem Działkowca 2019.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość w świetlicy ROD, przyjęcie i zabawę przy muzyce, która odbędzie się w dniu 5 października 2019r. o godz.1700. Zapisy na imprezę przyjmowane są:

  • w czwartki w godz. 1600-1800 w biurze ROD lub

  • u działkowców: p.Marek – działka nr 42, p.Grzegorz – działka nr 195.

Opłata za uczestnictwo w imprezie wynosi 15 zł od działkowca i 15 zł od osoby towarzyszącej, a od osoby niebędącej działkowcem naszego Ogrodu – 35zł.

Jednocześnie informujemy, że sponsorzy i osoby zaproszone nie wnoszą opłaty.

Przerwa w dostawie wody

       Zarząd ROD im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje, że odbędzie się odczyt stanu wodomierzy wg niżej podanego harmonogramu:

  • działka numer 1 do numeru 50 w dniu 24 września 2019r. (wtorek),

  • działka numer 51 do numeru 100 w dniu 25 września 2019r. (środa),

  • działka numer 101 do numeru 158 w dniu 26 września 2019r. (czwartek),

  • działka numer 174 do numeru 220 w dniu 27 września 2019r. (piątek),

  • działka numer 221 do numeru 300 w dniu 28 września 2019r. (sobota),

  • działka numer 301 do numeru 361 w dniu 30 września 2019r. (poniedziałek).

Bardzo prosimy o umożliwienie wejścia na działkę w wyznaczonym dniu w godzinach 10:00 – 12:00 lub 15:00 – 17:00 .

W dniu 28 września 2019r. (sobota) odbędzie się odczyt stanu wodomierzy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Róża”          w godzinach 15:00 – 18:00.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od 1 września 2019r. woda w Ogrodzie jest udostępniana w godzinach 10:00 – 18:00 (oprócz niedziel), natomiast od dnia 1 października 2018r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Do plombowania wodomierza oraz stwierdzenia prawidłowości podłączenia i jego działania, upoważniony jest tylko Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione.

Wolne działki

                 Zarząd ROD im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje osoby zainteresowane, że posiada wolne działki do zagospodarowania. Oferujemy działki z doskonałą glebą o powierzchni 300m2.. Zapewniamy duży parking       i zachęcamy do korzystania z dogodnego dojazdu komunikacją miejską.

Zainteresowanych użytkowaniem działki zapraszamy do biura. Zarząd ROD pełni dyżury w biurze Ogrodu przy ulicy Żeromskiego 15. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze Domu Działkowca (wejście od strony placu zabaw). Zawarcie „Umowy dzierżawy działkowej” nie czyni nas właścicielami gruntu, ale przejmujemy na własność to, co na gruncie działki już się znajduje czyli nasadzenia, obiekty, urządzenia, w które została wyposażona działka zgodnie z obowiązującymi z przepisami.

Zachęcamy do aktywności fizycznej, do ruchu na świeżym powietrzu, by poprawić samopoczucie i kondycję.

Dożynki 2019

Ogrody działkowe to tereny zielone z bogactwem roślin i miejsce do ekologicznych upraw. Praca na działce to zdrowe hobby,    a dożynki to czas podsumowań naszej pracy.

W dniu 18 sierpnia 2019r. działkowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego zaprezentowali plony ze swoich działek na placu kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza. Działkowcy atrakcyjnie zaprezentowali swój dorobek. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z prezydentem miasta Jarosławem Górczyńskim podziwiali piękne kompozycje kwiatowe oraz kosze wypełnione dorodnymi owocami i warzywami. Wystawa plonów powiązana była z uroczystą mszą świętą. Na koniec mszy prezydent miasta podzielił dożynkowy chleb częstując nim wszystkich zebranych. Na uroczystości obecny był również prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Edward Galus, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie ogrodnictwa działkowego dla społeczności lokalnej, podziękował za trud i pogratulował zebranych plonów.

 

Zapraszamy na podwieczorek

                     Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. zaprasza działkowców na

podwieczorek

w sobotę 10 sierpnia 2019r. o godz. 1700 w świetlicy Domu Działkowca

oraz na pogadankę nt.

„Stewia – alternatywa nie tylko dla cukru”.

 

Zapisy przyjmują członkowie Zarządu ROD. Odpłatność od 1 osoby wynosi 2 zł.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

Na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD i uchwały podjętej na walnym zebraniu w dniu 27 kwietnia 2019r. Zarząd ROD im.         S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza Wykonawców do złożenia ofert cenowych na realizację zadania inwestycyjnego (remontowego) obejmującego modernizację pomieszczeń sanitarnych w Domu Działkowca.

W celu rzetelnego opracowania oferty na wykonanie robót należy dokonać wizji lokalnej w ROD.

Zaproszenie kierowane jest do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć w biurze ROD.

Wznawiamy dyżury

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje, że od dnia 9 maja 2019r. biuro ogrodu będzie czynne w każdy wtorek i czwartek (oprócz dni świątecznych) w godzinach: 16:00 – 18:00.

Numery telefonów osób funkcyjnych:

  • p.Marek – sprawy techniczne – tel. 509 317 675

  • p.Henryk – obsługa sieci wodnej – tel. 505 474 203

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się   w dniu 27.04.2019r. w świetlicy ROD.

Początek obrad w I terminie godz.1300. Jeśli w zebraniu bę­dzie uczestniczyć mniej niż 50% członków PZD, to prawomocne będzie zebranie w II terminie o godz. 1330.

Zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD            i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.