Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

Na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD i uchwały podjętej na walnym zebraniu w dniu 27 kwietnia 2019r. Zarząd ROD im.         S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza Wykonawców do złożenia ofert cenowych na realizację zadania inwestycyjnego (remontowego) obejmującego modernizację pomieszczeń sanitarnych w Domu Działkowca.

W celu rzetelnego opracowania oferty na wykonanie robót należy dokonać wizji lokalnej w ROD.

Zaproszenie kierowane jest do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć w biurze ROD.

Wznawiamy dyżury

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje, że od dnia 9 maja 2019r. biuro ogrodu będzie czynne w każdy wtorek i czwartek (oprócz dni świątecznych) w godzinach: 16:00 – 18:00.

Numery telefonów osób funkcyjnych:

  • p.Marek – sprawy techniczne – tel. 509 317 675

  • p.Henryk – obsługa sieci wodnej – tel. 505 474 203

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się   w dniu 27.04.2019r. w świetlicy ROD.

Początek obrad w I terminie godz.1300. Jeśli w zebraniu bę­dzie uczestniczyć mniej niż 50% członków PZD, to prawomocne będzie zebranie w II terminie o godz. 1330.

Zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD            i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Zakładanie wodomierzy

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich działkowców o zamontowanie liczników poboru wody (wodomierzy) na użytkowanych działkach w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.

Po założeniu licznika należy ten fakt zgłosić telefonicznie do: p.Marka tel. 509-317-675 lub p.Henryka tel. 505-474-203 albo p.Czesława tel. 504-778-096, bądź osobiście w biurze ROD w dniach: 4 lub 15 kwietnia 2019r. o godz.1600 w celu oplombowania urządzenia.

Począwszy od dnia 16.04.2019r. będą wykonywane próby szczelności instalacji wodnej.

eternit

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje, że od kilku lat na terenie naszego miasta realizowany jestProgramu usuwania wyrobów zawierających” azbest. Program zakłada przyznanie dotacji pokrywającej koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów z azbestem.

Program dotyczy również ogrodów działkowych. Wniosek o bezpieczne unieszkodliwienie wyrobów wykonanych z płyt azbestowo – cementowych (eternitu), zainteresowany działkowiec może pobrać osobiście w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko Nr 11.

Następnie wnioski podpisane przez prezesa ogrodu działkowego można składać w Urzędzie Miasta w terminie do 31 marca danego roku. Osoby zainteresowane uzyskaniem podpisu prezesa ROD proszone są o zgłoszenie się z wypełnionym wnioskiem w Biurze Ogrodu w dniu 21 marca 2019r. o godz. 16:00.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 41 2672 187, inspektor Urzędu Miasta p.Jakub Cieszkowski.Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2019”

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Wzorowa Działka Roku 2019.

                W ocenie działki zgłoszonej do konkursu na „Wzorową Działkę Roku 2019” będzie brane pod uwagę rozplanowanie   i urządzenie działki, ład i porządek na działce, utrzymanie trawnika, zagospodarowanie części wypoczynkowej i produkcyjnej, mała architektura, estetyka i stan techniczny altany, a także posiadanie na działce kompostownika oraz stosowanie ekologicznych nawozów i środków ochrony roślin.

                 Laureat konkursu w naszym ROD, wytypowany przez Ogrodową Komisję Konkursową, zostanie następnie zgłoszony do Okręgowego Konkursu. Przesłanie zgłoszenia do Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach winno nastąpić do dnia 30 kwietnia 2019r.

 

 

Wesołych Świąt

Szanowni Działkowcy!

       Składamy Państwu najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, szczęścia, zdrowia, pomyślności a w Nowym Roku spełnienia marzeń i realizacji wszelkich planów

                                                                                 Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna

40 lat minęło …

W dniu 29 września br. w świetlicy ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się uroczyste obchody 40-lecia istnienia Ogrodu. Jubileusz jest okazją do świętowania i uhonorowania zasłużonych i wzorowych działkowców. Zarząd ROD składa wszystkim działkowcom serdeczne gratulacje z okazji tego jubileuszu. Dziękujemy za trud i ciężką pracę.

Miło nam było gościć Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego oraz przedstawiciela PZD w osobie Jana Stańczyka-dyrektora OZŚPZD. Rozwój Ogrodu jest możliwy dzięki dobrej współpracy z partnerami takimi jak MPRD czy samorząd lokalny i dlatego serdecznie przywitaliśmy prezesa MPRD Mirosława Sławka oraz Stanisława Choinkę wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Po wystąpieniu prezes Ogrodu Elżbiety Menduckiej na jej ręce został wręczony puchar od Prezesa Polskiego Związku Działkowców wraz z pamiątkowym dyplomem. Wręczono również Puchar od Okręgu Świętokrzyskiego. Następnie nadeszła kolej na odznaczenie szczególnie angażujących się w życie ROD, najbardziej aktywnych   i zasłużonych na przestrzeni tych czterdziestu lat działkowców. Każdy z wyróżnionych działkowców otrzymał upominek ufundowany przez Michała Urbaniaka- dyrektora sklepu Castorama.

Rodzinne ogrody działkowe są dla nas ważną częścią życia. Zapewniają aktywny wypoczynek. Tutaj działkowcy realizują swoje pasje. Często wykonują różne prace społeczne na rzecz ogrodu dla dobra działkowców, działają w organach ROD. Za tę działalność i wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca przyznano odznakę „Zasłużony Działkowiec”.

 Złotą odznakę otrzymali: Józef Kojder, Stanisław Ostrowski, Teofil Walas, Zofia Wyrzykowska. Srebrną odznakę otrzymali: Stanisław Baka, Zbigniew Bełczowski, Bronisław Dyk, Adam Krawczyk, Ireneusz Laskowski, Stanisław Tarkowski, Jan Wieczorek. Brązową odznaką zostali odznaczeni: Krystyna Fałek, Jan Kucharski, Andrzej Madeja, Tadeusz Marzec, Jadwiga Pieniążek, Regina Piwnik, Halina Rej, Janina Szklanowska.

Podczas uroczystości wyróżniających się działkowców uhonorowano również dyplomami, które otrzymali: Janina Adamczyk, Hieronim Balcerczak, Waldemar Biskupski, Teresa Brudek, Tadeusz Chrzanowski, Lech Deroń, Andrzej Kaptur, Krystyna Kubisz, Stanisław Lenart, Edward Maj, Krystyna Malanowska, Jerzy Serafin, Izabela Świątek, Jadwiga Uchańska.

http://ostrowiecnews.pl/page/2/ „Przetrwali dwie powodzie …”

https://www.youtube.com/watch?v=N0CyjLM5-eo 03.10.2018r. od min.7:17

https://www.wiadomoscisw.pl/ „”Działkowcy zostali wyróżnieni”

http://pzd-kielce.pl/jubileuszowe-swieto-w-rod-im-s-zeromskiego-w-ostrowcu-swietokrzyskim/

Gazeta Ostrowiecka z dnia 01.10.2018r.

LTVK Krzemionki 04.10.2018r.

Odczyt wodomierzy

Zarząd ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje, że odbędzie się odczyt stanu wodomierzy wg niżej podanego harmonogramu:

Ogród im. S. Żeromskiego:

  • działka numer     1 do numeru   50 w dniach: 02.10.2018r. i 03.10.2018r. (wtorek i środa),

  • działka numer   51 do numeru 100 w dniach: 04.10.2018r. i 05.10.2018r. (czwartek i piątek),

  • działka numer 101 do numeru 158 w dniach: 06.10.2018r. i 08.10.2018r. (sobota i poniedziałek),

  • działka numer 174 do numeru 220 w dniach: 09.10.2018r. i 10.10.2018r. (wtorek i środa),

  • działka numer 221 do numeru 300 w dniach: 11.10.2018r. i 12.10.2018r. (czwartek i piątek),

  • działka numer 301 do numeru 361 w dniach: 13.10.2018r. i 15.10.2018r. (sobota i poniedziałek),

Ogród „Róża”:

  • wszystkie działki w dniu 16.10.2018r. (wtorek)

Bardzo prosimy o umożliwienie wejścia na działkę w godzinach 9:00 – 12:00 lub 15:00 – 17:00 .

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 października 2018r. nastąpi przerwa w dostawie wody. Do plombowania wodomierza oraz stwierdzenia prawidłowości podłączenia i jego działania, upoważniony jest tylko Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione.